Google lại update cái gì đó

Update cái gì mà tự viết Title cho bài viết vậy. Cái này giống như mấy năm trước khi Google tự viết Description cho các nội dung được hiển thị. Thời điểm đó mình cũng dự báo sẽ đến một ngày Google tự viết Title luôn mà không nhờ 2 ngày này nó cách nhau tận 4 năm.

Từ khóa xuất hiện bao nhiêu lần trong bài viết là đủ?

Không có tài liệu nào của Google có câu trả lời cho câu hỏi này. Tất cả những gì mà chúng ta nghe nói về nó đều đến từ các nghiên cứu, thống kê của các tổ chức làm SEO. Và cũng tùy vào ngành nghề khác nhau nên không thể có một mẫu số chung nào cho tỷ lệ phần trăm mật độ từ khóa trong bài viết là bao nhiêu.