Giới thiệu

Group NGHIỆN SEO có sứ mệnh chia sẻ tri thức, nâng cao nghề nghiệp, kết nối người làm SEO và phát triển bền vững. Giá trị cốt lõi của Group là chính trực, chuyên nghiệp, tôn trọng, công bằng, chân thành và liên tục hoàn thiện. Thành viên Group bao gồm doanh nhân, nhà quản lý, startups, expert, các bạn đang chuẩn bị học và đã đang làm SEO, phải tuân thủ nội quy và đăng bài đúng chuyên mục. Group không chấp nhận quảng cáo bất cứ hình thức nào và khuyến khích tương tác thẳng thắn và thân mật. Nghiêm cấm bôi xấu cá nhân và thương hiệu, không seeding hay livestream quảng cáo, bán hàng dưới mọi hình thức. Nguyên tắc Cho trước – Nhận sau được áp dụng trong Group. Chi tiết tại link.

Nội quy tham gia Nghiện SEO

Cộng đồng NGHIỆN SEO chúng ta luôn theo đuổi quan điểm là PHI LỢI NHUẬN,...