Cách kiểm tra Google Update: Đang diễn ra và hoàn thành

Bài viết này cung cấp danh sách các liên kết hữu ích đáng tin cậy nhất hiện nay để theo dõi thông tin cập nhật và hoàn tất của Google cũng như các nguồn khác, phù hợp cho người mới tìm hiểu.

 1. Link thông tin Google đang update thuật toán của mình: https://status.search.google.com/products/rGHU1u87FJnkP6W2GwMi/history

 2. Link tình trạng update của Google đang diễn ra hay đã hoàn thành: https://status.search.google.com/?hl=vi

Một số công cụ khác ngoài Google:

 1. Semrush: https://www.semrush.com/sensor

 2. Mozcast của Moz: https://moz.com/mozcast

 3. Advanced Web Rankings: https://www.advancedwebranking.com/google-algorithm-changes/

 4. Algoroo: https://algoroo.com/

 5. SERPmetrics: https://serpmetrics.com/flux/

 6. Accuranker: https://www.accuranker.com/grump/

 7. Mangools: https://mangools.com/insights/serp

 8. Wincher: https://www.wincher.com/free-tools/serp-volatility

 9. SERPstat: https://serpstat.com/projects/search-engine-storm/

 10. Cognitive SEO: https://cognitiveseo.com/signals/

Ngoài ra bạn nên tham gia các cộng đồng SEO có trên các nền tảng MXH như: Nghiện SEO, Moz, Webmasterworld, SEJ, SEL… để được cập nhật về “bão” Google mỗi khi xảy ra.

:asterisk: Ghi nguồn nghienseo.com khi đăng tải lại bài viết này.

5 Lượt thích