Site của mình bị bay sạch key & Organic Search

Xin phép admin đăng bài - Site của mình bị bay sạch key & Organic Search

Tình trạng hiện tại: Hiện tại chỉ còn 484 lượt nhấp/Ngày - Trong đó đã có 300 là Traffic user - Tức thực tế chỉ còn 84, thấp hơn lúc đỉnh của nó là 600 Organic Search thật.

Trước đó:

  1. Content: Bên mình dính Dublicate content. Khoảng 100 bài tin tức hàng ngày (Free style không có bộ key nào) do nhân sự sài Tool dịch rồi post thẳng kết quả tool trả về. Dẫn tới Duplicate content, thông tin bị tool chế sai hoàn toàn.

  2. Backlink: Bắn khoảng 2K link Ranker X (Có lọc chỉ số)

Các thao tác khắc phục đã triển khai:

  1. Sau ngày 20/06 khi GG update xử lý spam link mình đã thực hiện thao tác Disavow toàn bộ các Backlink đã bắn trước đó & Backlink có chỉ số thấp.

  2. Audit lại toàn bộ content sai thông tin, câu từ & cấu trúc câu trùng lặp, Ai…

Hỏi:

  1. Việc mình đang làm có đúng hướng và mang lại kết quả tích cực nào không? Nếu có thì thường sau bao lâu thì sẽ có chuyển biến?

  2. Có phương án nào gợi ý thúc đẩy quá trình khắc phục này nhanh hơn không?

  3. Có cách nào khiến bọ GG vào cào site đều hơn không?

P/s: - Mình có thực hiện việc post bài mới đều hàng ngày

Author: Thành viên ẩn danh - Group Nghiện SEO

1 Lượt thích