Google lại update cái gì đó

Update cái gì mà tự viết Title cho bài viết vậy. Cái này giống như mấy năm trước khi Google tự viết Description cho các nội dung được hiển thị. Thời điểm đó mình cũng dự báo sẽ đến một ngày Google tự viết Title luôn mà không nhờ 2 ngày này nó cách nhau tận 4 năm.