Bí quyết tạo Topical Map với Chat GPT hiệu quả dành cho SEOer

Như bạn đã biết thì Topical Map (hay Sơ đồ chủ đề) là một cấu trúc phân cấp thể hiện mối quan hệ giữa các chủ đề và chủ đề con trên website. Nó đóng vai trò như một bản đồ giúp Google hiểu rõ cấu trúc nội dung, xác định chủ đề chính và các chủ đề liên quan, từ đó đánh giá mức độ chuyên môn và uy tín của website.

LỢI ÍCH CỦA TOPICAL MAP TRONG SEO

  • Tăng thứ hạng SERP
  • Tăng traffic cho website
  • Tăng tỷ lệ chuyển đổi
  • Củng cố uy tín và thương hiệu

PROMPT TẠO TOPICAL MAP VỚI CHAT GPT

Dưới đây là một câu Prompt AI mà bạn có thể sử dụng để tạo Topical Map với Chat GPT hoặc các công cụ AI khác, mà bạn có thể áp dụng:

Bước 1:

Imagine you have a website and you want to establish it as an authority on the topic of “TOPIC” To achieve this, you decide to create a topical map. Your goal is to structure your content in a way that is easily understood by both users and search engines. Write a step-by-step guide on how to create a topical map for your website. Explain the importance of topical relevance and how it can improve your site’s visibility in search engine results. Provide insights on identifying topics and sub-topics, conducting research and planning your content. Discuss strategies for building a logical site architecture, including internal linking, breadcrumbs, URL structure, and schema markup. Offer tips and best practices for implementing a topical map effectively. Feel free to use examples or case studies to illustrate your points.

Bước 2:

Now create a very actionable, semantically optimized SEO topical map for the “TOPIC”

Note:

  • KEYWORDS chính là phần bạn điền từ khóa của bạn.

  • Bạn hoàn toàn có thể thay đổi dữ liệu của prompt để prompt được hoạt động tốt và phù hợp với yêu cầu của bạn hơn.

  • Bạn nên sử dụng Prompt bằng tiếng anh để Chat có thể hiểu nhanh hơn và đưa ra câu trả lời tốt nhất nhé. Sau đó bạn dịch sang tiếng việt là được.

  • Prompt có thể sẽ không phù hợp với tất cả nên các bạn cân nhắc trước khi đưa vào sử dụng cho website của mình nhé.

Author: Thành viên ẩn danh - Nghiện SEO