Giải pháp để Re-Index bài viết

Disclamer:

  • Google nói rằng: Không có gì đảm bảo (non-guaranteed) một bài viết dù “chất lượng cao” được Google lập chỉ mục. Vậy nên trong điều kiện bình thường vẫn có khả năng

  • Google nói rằng: Đừng hy vọng 100% các URL của website đề được lập chỉ mục, điều đó là bất khả thì và đôi khi không thật sự cần thiết.

  • Kiến thức chia sẻ dưới đây là kinh nghiệm cá nhân, có thể bài viết được index trở lại, có thể không nhưng không đảm bảo nó quay về thứ hạng cũ.

Triển khai: Bạn có thể thực hiện một hoặc cả 5 phương án dưới đây.

1. Check lại các yếu tố về kỹ thuật

Thường sau các lần cập nhật các thuật toán lớn Google cũng sẽ thay đổi cách mà hệ thống cào, đọc, và đánh giá nội dung. Một trong những vấn đề ảnh hưởng lớn đến vấn đề này là kỹ thuật (technical). Yếu tố có thể kể đến là website sử dụng nhiều CSS, Javascript. Thường các nội dung thuần HTML, TEXT thì bot Google dễ thu thập hơn.

2. Làm mới lại nội dung

Cập nhật thêm các nội dung mới đặc biệt là phần đầu của nội dung. Các bài viết tồn tại lâu có thể đã bị xào xáo hoặc lỗi thời. Việc cập nhật lại có thể kiến Google xác định được sự thay đổi và quét lại nội dung. Sau khi cập nhật hãy ép index lại bằng search console.

3. Gia tăng liên kết cho bài viết.

Hãy bắt đầu bằng việc trỏ link nội bộ hoặc link từ trang chủ về bài viết mất index. Việc gia tăng link nội bộ có thể điều hướng thêm trọng số để Google xác nhận bài viết đó là quan trọng.

Sau 2-3 ngày nếu bài viết vẫn chưa được index thì có thể thực hiện share link lên các mạng xã hội, đi một vài backlink hoặc chạy ads.

4. Thay đổi URL.

Nếu sau 7 ngày đã thực hiện 3 phương án trên mà bài viết vẫn không được lập chỉ mục thì hãy cân nhắc đến việc đổi URL của bài viết. Có thể bài viết đã bị report hoặc dính DMCA. Và đổi URL là một phưng án tốt.

5. Thuận thiên hành đạo

Giải pháp cuối là chờ đợi và chấp nhận. Khi đã cố gắng và thử các phương pháp trên mà không hiệu quả, thì bạn hãy chấp nhận đó như một tính năng của Google và chờ đợi biết đau một hôm đẹp trời Google sẽ index bài viết đó thôi.

Author: Phạm Ngọc Ánh - Group Nghiện SEO