Giới thiệu chuyên mục Offline Miền Bắc

Nơi đăng tải các thông tin về Offline tại khu vực Miền Bắc sẽ diễn ra.