Giới thiệu chuyên mục THẢO LUẬN SEO

Nơi đăng tải các bài viết thuộc dạng Thảo luận SEO. Để rõ hơn điều này vui lòng xem thêm bảng so sánh sau:

Tiêu chí Thảo luận SEO Hỏi đáp SEO
Mục đích Trao đổi kiến thức, phân tích xu hướng Giải đáp vấn đề cụ thể, cung cấp giải pháp
Nội dung Chuyên sâu, đa chiều Ngắn gọn, cụ thể
Đối tượng Chuyên gia, người có kinh nghiệm Mọi đối tượng
Hình thức Diễn đàn, blog, hội thảo Diễn đàn hỗ trợ, mạng xã hội
Ví dụ Thảo luận về xu hướng SEO mới Cách khắc phục lỗi lập chỉ mục

Vậy nên hãy phân loại đúng nha!