Hướng dẫn nhóm Content để xem Traffic

Một câu chuyện của chính tôi và anh em nào đó là có những con người không hiểu đều nghĩ 90% traffic vào site là rác vì thấy toàn là từ khóa tin tức.

Dù mình biết rằng SEO của mình đem lại hiệu quả, nhưng không biết làm thế nào chứng minh được khi không có số. Để giải quyết điều này GA4 có những tính năng như Group Content.

Vì nó có vẻ lằng nhằng, nên tôi sẽ viết một vài bước đơn giản kiểu mì ăn liền để anh em triển khai group content dễ dàng hơn bao giờ hết.

3 BƯỚC TRIỂN KHAI ĐƠN GIẢN:

Bước 1: hãy mở https://tagmanager.google.com/

Bước 2: ( ảnh 1 ) - hãy tạo biến mới

  • Chọn bảng RegEx

  • Nhập biến: hãy chọn {{Page Path}}

  • Trong bảng RegEx hãy sử dụng toán tử / dành cho trang chủ, sử dụng dấu ? để chỉ dành cho 1 trang mà bạn chỉ định như danh mục. Dùng toán tử .* dành cho các bài viết chi tiết trong danh mục bạn chọn đằng trước.

  • Còn lại ko xác định được thì bạn tích vào Đặt giá trị mặc định và điền là khác

  • Lưu lại

Bước 3: ( ảnh 2 ) - hãy quay lại cấu hình GA4

  • Thêm trường mới bằng cách ấn nút thêm hàng

  • Đặt tên trường mới và chọn giá trị là biến bạn vừa tạo

  • Lưu lại

Bước 4: ấn gửi để kích hoạt tracking.

Bước 5: (ảnh 3) vào GA4 để xem dữ liệu đã tracking sau 24 tiếng kích hoạt

P/s: sau khi cài xong hãy xem lại liên tục và điều chỉnh nhé. Sau đây rồi thì nhớ là mình truyền cảm hứng tới người khác để họ tự suy nghĩ. Đừng cố gắng thay đổi người khác suy nghĩ gì.

Author: Tien Anh Nguyen - Group Nghiện SEO

(BÀI CŨ POST LẠI)