Khắc phục backlink bị hỏng: Cách tìm và khôi phục chúng

Để hiểu đúng về backlink bị hỏng là các liên kết từ các trang web khác dẫn đến trang web của bạn nhưng trang đó không còn tồn tại hoặc trả về lỗi 404. Chúng ảnh hưởng xấu đến SEO của trang web bằng cách cản trở dòng chảy của liên kết và trải nghiệm người dùng.

 1. Nguyên Nhân Thường Gặp Của Backlink Bị Hỏng:

  • Thay Đổi URL: Sửa đổi URL mà không thiết lập các chuyển hướng đúng cách.
  • Xóa Page: Xóa page mà không thay thế hoặc cung cấp các trang thay thế.
  • Tổ Chức Lại Trang Web: Thay đổi cấu trúc trang web mà không cập nhật các liên kết nội bộ và bên ngoài.
  • Thay Đổi Tên Miền: Chuyển sang tên miền mới mà không chuyển hướng các URL của tên miền cũ sang tên miền mới.
 2. Công Cụ Để Nhận Diện Backlink Bị Hỏng:

  • Google Search Console: GSC cung cấp báo cáo về lỗi 404 và các URL dẫn đến chúng.
  • Screaming Frog: Một công cụ desktop có thể quét trang web của bạn và liệt kê các Backlink bị hỏng.
  • Ahrefs và SEMrush: Các công cụ này có thể xác định các Backlink bị hỏng từ các nguồn bên ngoài và cung cấp cái nhìn sâu sắc về các trang được liên kết.
 3. Cách Khắc Phục Backlink Bị Hỏng:

  Chú ý: Bạn là có thể thương lượng với chủ website có backlink đó.

  • Chuyển Hướng: Thực hiện chuyển hướng 301 từ các URL bị hỏng đến các trang hoạt động tương ứng. Điều này giúp bảo toàn giá trị của liên kết.
  • Khôi Phục Liên Kết: Liên hệ với quản trị viên của các trang web liên kết đến các trang bị hỏng của bạn và yêu cầu họ cập nhật liên kết đến các URL chính xác.
  • Khôi Phục Nội Dung: Tạo lại nội dung đã bị xóa nếu nó có giá trị cao và chuyển hướng hoặc cập nhật các liên kết tương ứng (vẫn phải nhờ nhờ chủ website).
 4. Đôi điều chú ý khác:

  • Kiểm tra thường xuyên trang web của bạn để tìm các backlink bị hỏng bằng cách sử dụng các công cụ tự động.
  • Sử dụng các công cụ hoặc plugin chuyển hướng URL để quản lý và thực hiện chuyển hướng hiệu quả.
  • Duy trì cách tiếp cận có tổ chức để cập nhật liên kết, đặc biệt khi thực hiện các thay đổi lớn hoặc di chuyển trang web.

Bằng cách quản lý Backlink bị hỏng một cách tích cực, bạn có thể duy trì tính toàn vẹn của hồ sơ liên kết của trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng, hỗ trợ hiệu quả SEO tốt hơn.

:link: Link nội dung này: English Google SEO office-hours from June 2024 (youtube.com), xem Video từ phút 5:32.

:asterisk: Ghi nguồn nghienseo.com khi đăng tải lại bài viết này.