Làm thế nào để kiểm tra xem Textlink đã đặt đúng, đủ chưa?

Chắc hẳn rất nhiều anh em ở đây từng chơi qua texlink. Ở bài viết này, mình sẽ bỏ qua các yếu tố như loại anchortext nào, mật độ bao nhiêu hay phân bổ như thế nào trên các báo. Vì đơn giản là có rất nhiều anh em chia sẻ rồi. Thay vào đó mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm:

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM TRA XEM TEXTLINK ĐÃ ĐẶT ĐÚNG, ĐỦ CHƯA?


Để kiểm tra thì anh em sẽ kiểm tra các yếu tố sau:

  1. Bài viết đặt texlink có được index không?

  2. Bài viết đặt texlink có đúng mã 200 không, hay 301, 404

  3. Bên đơn vị đặt link đã đặt đúng anchor text và link mình yêu cầu chưa.

Để kiểm tra 100 link, 200 link thì quá khoai. Vậy kiểm tra 1000 link, 1500 link thì sẽ như thế nào?

Giải quyết vấn đề:

1. Check index link:

Phần này thì tôi không tính phí anh em nhé. Anh em có thể check bao nhiêu link tùy thích, mệt cái là phải click captcha Google thôi. 1500 link anh em check 3 lần là xong. (Ảnh 1)

2. Mã phản hồi của textlink (200, 301, 404)

Phần này anh em check bằng screaming frog nhé. Bao chính xác, mà 1500 link check tầm 1 - 2 phút xong. (Ảnh 2)

Mở con ếch lên → Vào Mode → List → Enter Manual → Nhập link → Chạy

3. Check xem đã đặt đúng anchor text và link chưa. Hoặc đã đặt chưa.

Đề bài:

Có danh sách anchor text, danh sách url và list textlink. Làm thế nào để kiểm tra xem anchor text và url đã được đặt đúng chưa?

Giải pháp 1:

Phần này trước đây mình sử dụng hàm trong google sheet. Mỗi lần chỉ check được 50 link (vì giới hạn gọi hàm của mỗi tài khoản Google trong một trang tính). Anh em setup trang tính như hình 3, đặt công thức vào ô E2 rồi kéo xuống là được. Để nhanh hơn anh em có thể tạo nhiều trang tính để check.

=iferror(query(IMPORTXML(D2;“//a”);“select Col1 where Col1='”&B2&“’ limit 1”;0);“Chưa đặt hoặc lỗi, check lại”)

Ưu điểm:

Chẳng cần đau đầu suy nghĩ gì mệt. Lấy công thức dán vào và kéo là xong.

Nhược điểm:

Tốn thời gian, vì tạo nhiều trang tính và đợi hàm chạy. 1500 link thì khoảng 30 sheet.

Giải pháp 2:

Sử dụng app script của Google. Thề là mình không biết code cái này, mình chỉ biết cơ bản về css, html và các trình builder thôi. Còn cái này thì mù tịt. Và thế là mình hỏi thằng em mình Chat GPT. Mình đưa đề bài vào, và em mình đưa code ra.


function kiemTraAnchorTextVaURL() {

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

var sheet = ss.getActiveSheet();

var lastRow = sheet.getLastRow();

// Khởi tạo một đối tượng bộ nhớ đệm để lưu trữ kết quả kiểm tra

var cache = {};

for (var i = 2; i <= lastRow; i++) {

// Kiểm tra nếu cột E đã có kết quả

var existingResult = sheet.getRange(“E” + i).getValue();

if (existingResult !== “”) continue; // Bỏ qua nếu đã có kết quả

var anchorText = sheet.getRange(“B” + i).getValue();

var url = sheet.getRange(“C” + i).getValue();

var targetUrl = sheet.getRange(“D” + i).getValue();

// Kiểm tra xem kết quả đã được lưu trong bộ nhớ đệm chưa

if (cache[targetUrl]) {

sheet.getRange(“E” + i).setValue(cache[targetUrl]);

continue;

}

try {

var response = UrlFetchApp.fetch(targetUrl);

var content = response.getContentText();

if (content.includes(anchorText) && content.includes(url)) {

sheet.getRange(“E” + i).setValue(“Có”);

// Lưu kết quả vào bộ nhớ đệm

cache[targetUrl] = “Có”;

} else {

sheet.getRange(“E” + i).setValue(“Không”);

// Lưu kết quả vào bộ nhớ đệm

cache[targetUrl] = “Không”;

}

} catch (error) {

sheet.getRange(“E” + i).setValue(“Url Lỗi”);

// Lưu kết quả vào bộ nhớ đệm

cache[targetUrl] = “Url Lỗi”;

}

}

}


Mở file Google sheet như hình 4 → Vào Tiện ích mở rộng ->Appscript → Nhập code này zô → Lưu lại → Chạy

Khi chạy thì appscript này yêu cầu cấp quyền nha. Xem hướng dẫn hình 5,6 nghen

Code hoạt động tốt nha anh em, nhưng mà nguyên tắc của các hàm này là check trên giao diện html. Vậy nên một số loại textlink chèn bằng javascript thì code này lại chạy không ra. Vậy nên sau khi hoàn thành, anh em nên check sơ lại những kết quả KHÔNG, gửi lại cho bên đặt texlink kiểm tra lại.

Nếu gặp lỗi limit thì anh em chỉ cần f5 trang tính và chạy tiếp là được. Mình đã bảo em mình là làm sao để không phải chạy lại từ đầu ở lần tiếp theo rồi. Anh em yên tâm !

Bài viết mình chỉ giúp anh em tiết kiệm thời gian, và kiểm tra đúng đủ với từng đồng chi phí bỏ ra khi đặt textlink. Nếu anh em còn cách nào hay hơn, chỉ mình zới…
Author: Thành viên ẩn danh - Group Nghiện SEO