Liên kết Nofollow và Dofollow

Điều hiển nhiên là người dùng bình thường không thể phân biệt link dofollow hay nofollow khi đọc nội dung. Kể cả có chuyên môn cũng chẳng quan tâm điều đó khi click vào link.

Vấn đề: Nếu chủ site đặt nofollow với link xấu mà được tính là vô tội thì điều này phi lý, vì người dùng vẫn click vào, và nhiều thuật toán (pagerank, panda, penguin…) đều đang sử dụng mô hình giả lập người dùng thật.

Vậy nên tính chất ảnh hưởng tới xếp hạng của nofollow sau năm 2020 là câu chuyện khác hoàn toàn trước đó, bạn có thể xem lại thông báo cập nhật nofollow tháng 3/2020 của Google.

Nofollow vẫn không chia sẻ điểm Pagerank nhưng đã cho phép Googlebot theo dõi link, phân tích đánh giá chất lượng, thu thập lập chỉ mục.

Vậy, có 2 điều cần lưu ý:

  1. Về khía cạnh tích cực cho ranking bạn có thể sử dụng guest post với backlink nofollow. Hãy chú ý tới nguyên tắc chất lượng của post và các lưu ý về backlink như dofollow.

Nhược:

  • Không truyền Pagerank

  • Ưu tiên thu thập thấp hơn dofollow.

Ưu:

  • Mua được với giá rẻ hơn.

  • GoogleBot vẫn đi theo liên kết, thu thập dữ liệu, đọc tín hiệu nội dung về bạn, rất ngon khi làm branding.

  • Đa dạng hồ sơ liên kết, tự nhiên hơn.

  1. Thận trọng sử dụng nofollow dẫn link ra ngoài với link kém chất lượng.

Trước đây mọi người thường cho rằng đặt nofollow sẽ không bị phạt, nhưng 2020 Google đã nói rõ rằng chủ web vẫn phải chịu trách nhiệm.

Ở thời điểm nhạy cảm hiện tại, các liên kết ra ngoài kém chất lượng có thể gây mất Index cho bài post chứa nó.

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ free, bạn không mất gì cả!

Author: Nguyễn Cao Khánh - Group Nghiện SEO