Lý do GSC báo đã index, nhưng không thấy trên Serp

Việc Search Console (GSC) thông báo URL đã được lập chỉ mục, không đồng nghĩa hoàn toàn với việc URL đó sẽ xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google (SERP).

Lý do:

Quá trình lập chỉ mục và xếp hạng là hai quá trình riêng biệt:

Lập chỉ mục: Google thu thập và lưu trữ nội dung trang web vào kho dữ liệu khổng lồ gọi là chỉ mục (index).

Thông tin trong kho index bao gồm:

URL, tiêu đề, nội dung, các từ khóa liên quan, internal link, backlink, ngày tháng tạo/update, chủ thể đại diện,…nhiều lắm.

Xếp hạng: Khi người dùng thực hiện tìm kiếm bằng từ khóa (truy vấn), Google sẽ tìm kiếm trong kho index để xác định các trang có liên quan đến truy vấn.

Sau đó, Google sẽ xếp hạng các trang này dựa trên nhiều thuật toán và hiển thị kết quả tìm kiếm cho người dùng.

Các thuật toán để xếp hạng các trang trong index là vô cùng phức tạp.


GSC lấy thông tin từ Google Search Index, trong khi cách check url bài viết trên SERP giống kiểm tra xem url đó có được hiển thị cho truy vấn cụ thể hay không.

Trong quy trình xếp hạng: Thu thập - Hàng đợi - Index - Xếp hạng - Trả kết quả ra SERP.

Ở mỗi bước Googlebot đều gửi dữ liệu tới GSC, sau đó GSC cho bạn thấy tới bước index.

Cuối cùng nó thống kê hiệu suất của trang web trong SERP.

Tuy nhiên, nó lại trừ ra việc cách nó xử lý xếp hạng web bạn ra sao (thuật toán nào đang đánh giá bạn ra sao).

Trong khi hiển thị lên SERP là kết quả của cả quá trình xếp hạng phía sau.

Giống như nộp hồ sơ xét tuyển, GSC cho bạn thấy thông báo đã nhận hồ sơ, còn SERP cho thấy hồ sơ đã chuyển đi và xét tuyển hay chưa.

Mỗi phương pháp check index có thể mất thời gian khác nhau để cập nhật thông tin. Ví dụ, Google Search Console (GS0C) có thể hiển thị thông tin index mới hơn so với search url bài viết trên Google.

Bởi vậy, trong thời kỳ Google chuệch choạc data, sự lệch giữa check index bằng search và gsc là bình thường.

Bạn đang ở bước cuối là hiển thị SERP, Google kéo bạn ngược ở lại kho lưu trữ. Lúc này bạn không thể thấy bản thân ở SERP, nhưng Google Search Console (GSC) vẫn báo nó thấy bạn ở index.

:eight_spoked_asterisk: Tác giả: Nguyễn Cao Khánh - Group Nghiện SEO

1 Lượt thích