Viết bài trên Website hay Group Fb của Nghiện SEO làm bạn thích hơn?

Bạn thích viết bài trên Website hay Group Facebook của Nghiện SEO hơn?
  • Website
  • Group Facebook
0 người bình chọn
1 Lượt thích

Website nếu đáp ứng, chứ quán chán Facebook rồi vì nó qua mong manh…