FAQs/Hướng dẫn

Giải đáp vài câu hỏi thường gặp (FAQs):

1. Nghiện SEO có những kênh chính thức nào?


2. Xem Google đang Update bằng cách nào?


3. Tôi muốn chỉnh định dạng bài viết trên công cụ soạn thảo của website thì làm cách nào?

  • Trả lời: Bạn có thể sử dụng các NÚT có sẵn trên thanh công cụ khi soạn thảo nội ở thanh công cụ có sẵn hoặc muốn hiểu hơn cấu trúc sử dụng có thể vào link sau: BBCode tags reference

4. Trên website thì những username nào là thành viên của BQT cộng đồng Nghiện SEO?

  • Trả lời: Các thành viên của BQT website nghienseo.com được list ở link này: https://nghienseo.com/admin/users/list/staff. Ngoài ra riêng tài khoản @nghienseo là tài khoản mà BQT thường dùng để giao cho nhân sự phụ trách đăng bài viết cũ, bài viết ở group khác của Nghiện SEO lên website.

Đang cập nhật tiếp…