Bản tin SEO tuần 3 tháng 4-2024

Chào mừng bạn đến với bản tin hàng tuần trên Nghiện SEO. Bản tin tuần này sẽ có một vài tin tức cập nhật rất thú vị mà chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.

1. Google khẳng định hệ thống index độc lập hoàn toàn với thuật toán xếp hạng

Gary Illyes từ Google cho biết hệ thống lập chỉ mục của họ hoàn toàn độc lập với các cập nhật xếp hạng và cập nhật cốt lõi. Điều này có thể giải thích hợp lý cho việc khi bạn tìm kiếm bằng toán tử site:URL thì có kết quả trả về nhưng khi tìm kiếm bằng URL hoặc bằng tiêu đề bài viết thì lại không thấy bài viết của mình, bởi vì nó thuộc 2 hệ thống khác nhau. Bài viết của bạn đã được index nhưng để nó xếp hạng thì lại phụ thuộc vào một hệ thống đánh giá khác. Đây chỉ là suy đoán của tôi dựa trên thông tin này, bạn có thể nêu ra quan điểm của bạn.

2. Xếp hạng trong Google Mua sắm, Google Hình ảnh,… không ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm cốt lõi

John Mueller từ Google cho biết: việc xếp hạng tốt trong các hộp dọc của Google Mua sắm hoặc Google Image không ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm thông thường. Ông đã trả lời khi được hỏi về việc xếp hạng tốt trong kết quả của Merchant Center có thể tác động đến kết quả trên website như thế nào.

3. Google: Sự khác biệt giữa 410 và 404 là quá nhỏ

John Mueller của Google đã trả lời một câu hỏi về sự khác biệt giữa 410 và 404: “Sự khác biệt trong quá trình xử lý 404 so với 410 là tối thiểu đến mức tôi không thể nghĩ ra bất cứ lúc nào tôi thích cái này hơn cái kia cho mục đích SEO”. Câu hỏi quan trọng hơn là “Việc loại bỏ nội dung vi phạm liệu có hoàn tác được hình phạt của HCU không?” nhưng John đã không thảo luận về điều đó.

4. Google sẽ không loại bỏ các toán tử tìm kiếm trong tương lai

Sullivan, Liên lạc viên Tìm kiếm của Google xác nhận rằng họ sẽ không loại bỏ toán tử tìm kiếm site:search. Toán tử site giúp bạn giới hạn tìm kiếm ở một website cụ thể. Ví dụ bạn chỉ muốn các kết quả cho một từ khoá nào đó từ Reddit. Danny Sullivan đã xác nhận rằng toán tử này đang có lỗi khoảng một tuần trước và có thể nó vẫn còn lỗi.

5. Google thử nghiệm các video ngắn trong thanh menu tìm kiếm

Google đang thử nghiệm thêm tùy chọn “Short Videos” vào thanh menu tìm kiếm để bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm của mình theo các video ngắn hơn, nguồn cấp dữ liệu bao gồm các video ngắn được xuất bản trên YouTube, TikTok, Instagram và hơn thế nữa. Nếu điều này được áp dụng thì xu hướng sáng tạo nội dung sẽ tiếp tục chuyển dời từ văn bản sang video nhiều hơn nữa.

 

4/5 - (1 bình chọn)